Tips för dig som söker praktikplats

Tips för dig som är studerande

Allmänna tips när du söker praktikplats och LIA

 • Var ute i god tid. Företag behöver ofta framförhållning och ju mer tid de får att kunna planera din praktikperiod, ju större är chansen att de kan erbjuda dig praktik.
 • Sök flera tjänster samtidigt. Vänta inte på att svar från en i taget. Det kan ta tid innan du får svar och ju fler företag som du har kontaktat ju mer attraktiv blir du.
 • Se till att du kan allt om det ämne eller yrke som du söker praktik inom. Googla och läs de senaste artiklarna om branschen.
 • Läs på om företaget som du söker till. Du behöver lägga minst 5-10 min på att förstå vad de gör. Nämn något om deras verksamhet i din ansökan.
 • När du skickar ett mail till en arbetsgivare se till att hålla det kort och ta med den viktigaste informationen; vad du söker praktik inom. Varför du vill göra praktik på just deras företag och mellan vilka datum som praktikperioden är.
 • Kolla upp företag: Gör en lista över företag som du är intresserad av och som erbjuder LIA-platser. Kontakta sedan företagen och fråga om de har möjlighet att ta emot en LIA-student.
 • Följ upp dina kontakter med företagen och se till att du håller koll på eventuella svar eller förslag.
 • Var tydlig med dina mål, När du kontaktar företag, var tydlig med vad du vill uppnå under din LIA-period. Berätta om dina mål och hur du tror att företaget kan hjälpa dig att nå dem.

Hur du kan göra din praktikannons mer attraktiv

 • Plocka det bästa från de bästa. Finns bra inspiration att hämta ifrån andra som söker liknande praktikplatser. 
 • Läs på om ämnet som du söker praktik inom och använd de ord som är relevanta i ditt affärsområde. Det visar att du är insatt.
 • Använd en bild som ser proffesionell ut. Inte en selfie. Be en vän att ta en bild med en enkel bakgrund, tex en vit vägg.
 • Se till att du inte har några stavfel. Om det är tydligt att du inte har kontrolläst din annons, så ger det ett oengagerat intryck.
 • Lista kompetenser och berätta varför det är relevant till jobbet du söker.

Bra att tänka på inför intervju

 • Kom i god tid men vänta med att gå in eller ringa på för än 2 minuter innan avsatt tid. Du vill inte att den du ska träffa ska bli störd 15 minuter innan ni har bestämt att ha möte. Finns det en reception som du kan anmäla dig i så kan du göra det 10 minuter innan.
 • Kläderna ska vara de samma som andra använder på den arbetsplatsen. Dvs har de kostym eller motsvarande har du det och har de bara vanlig t-shirt så kan du också ha det. Googla innan om du är osäker på vad som gäller i din bransch.
 • Se till att du har övat på de 10 vanligaste intervjufrågorna. De ska sitta som ett rinnande vatten. Ju fler frågor som du kan svara på och känner dig trygg med ju bättre.
 • Läs på så mycket du kan om företaget. Har fått möjligheten till intervju är det av ytterst vikt att du testat deras produkter/tjänster och läst på i flera timmar om vad de faktisk gör.
 • Skriv ner frågor som du har med dig i ett block. Om företaget, teamet och om tjänsten.
 • Skriv ner dina mål med praktiken och fråga hur företaget kan hjälpa dig uppnå dem.

Olika typer av praktik

Det finns flera olika typer av praktik
Redan från högstadiet får elever prova på att göra praktik på olika företag. Det kallas då för PRAO och är den enklaste formen av praktik. Den är oftast endast ett par veckor. Vi riktar in oss mot mer kvalificerad praktik som är under en längre period. Det blir mer givande för både den studerande och för företaget. Den vanligaste praktiken är den som sker genom yrkeshögskolan och kallas då för LIA. Det finns 79000 studerande vid yrkeshögskolan och merparten av dem gör varje år LIA. Utöver yrkeshögskolan så har även den traditionella högskolan mer gått över till att erbjuda eleverna att göra praktik på företag i samband med deras examensarbete. Detta för att de studerande ska få en bättre förankring med arbetslivet.
 

Läs om fler typer av praktik

Affärsområden

Skolor som erbjuder yrkesutbildningar

Traditionellt har det främst varit Yrkeshögskolan som haft elever som söker praktikplats. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder de flesta Högskolor och Universitet även terminen med praktik. Dessutom sker idag de flesta examensarbeten eller uppsatser på arbetsplatser som en praktik.