Inköpare / Inköpschef

Vad gör du som inköpare?

En inköpare eller inköpschef är ansvarig för att köpa in varor och tjänster till ett företag eller organisation. Inköparen/inköpschefen arbetar nära företagets ledning för att säkerställa att företaget får de produkter och tjänster som behövs för att driva verksamheten framåt.

Inköparens/inköpschefens huvudsakliga uppgift är att förhandla priser med leverantörer och säkerställa att företaget får bästa möjliga pris för de varor och tjänster som behövs. Inköparen/inköpschefen ansvarar också för att övervaka leverantörsprestationer och säkerställa att leveranserna sker i tid och att de uppfyller företagets krav på kvalitet och kvantitet.

.

Utbildningar som inköpare

Andra yrkesartiklar

Front-End utvecklare

En Front-End Utvecklare utveckar användargränssnittet för en applikation eller webbplats.

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.