Företag

Gör som över 1000 företag på Hopen och hitta högskolestuderande som ska göra praktik som en del av sin utbildning. 

Fördelar med praktikanter

Praktikanter tillför ny energi och idéer till organisationen. Då praktikanter oftast är unga och nyutexaminerade, har de nyligen lärt sig de senaste metoderna och teknikerna inom sitt område, vilket ger nya perspektiv som kan främja företagets tillväxt och utveckling.

Praktikanter utgör även en potentiell rekryteringspool för företaget. Genom att erbjuda praktikplatser kan företaget bygga relationer med framtida möjliga anställda och bedöma om de har de färdigheterna som krävs för att bli en del av organisationen på lång sikt.

En betydande majoritet av företag (56%) väljer att anställa praktikanter direkt efter praktikperioden, eftersom många studenter då tar examen. Genom att skapa ett konto kan ni enkelt söka bland tusentals studenter från yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Läs mer om olika områden som studerande gör praktik inom.

Vad kostar det för företag?

För att kontakta studerande och få tillgång till fler extra funktioner kostar det endast från 495 kr per månad.

Det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för så många företag och studenter att mötas.

Våra priser | Villkor

Jobbar du på en skola?

Hopen ger alla studerande vid eftergymnasiala utbildningar möjligheten att nå ut till företag...

Är du student?

Vi erbjuder alla som söker praktik en chans att komma i kontakt med företag...

Fler än 1000 företag söker praktikanter och nya talanger

Fördelar för företag

  • Rekrytering av talanger – Genom praktik kan företag hitta och utvärdera talanger som kan passa in i organisationen på lång sikt. Det ger företaget möjlighet att se hur en student fungerar i verkligheten och hur de kan bidra till organisationen.
 
  • Förbättrad produktivitet – Praktikanter kan hjälpa till med att ta hand om uppgifter som annars skulle ha fallit på de anställda. Detta kan frigöra tid för de anställda att fokusera på andra projekt och därmed öka produktiviteten.
 
  • Ny och fräsch synvinkel – Praktikanter kan ge en fräsch synvinkel på företaget och dess verksamhet. Deras uppdaterade kunskaper och perspektiv när det kommer till den senaste tekniken och trenderna, kan bidra till att modernisera och berika företagets arbetssätt med idéer som kanske tidigare inte övervägts.

Studenternas fördelar med praktik

  • Karriärmöjligheter – Praktik ger studenter en möjlighet att visa upp sin potential och utveckla sina färdigheter inom ett specifikt område. Det kan också leda till jobb efter examen, antingen hos företaget som studenten praktiserade på eller genom nätverkande genom praktiken.
 
  • Praktisk erfarenhet – Praktik ger studenter praktisk erfarenhet inom ett specifikt område. Det ger dem möjlighet att använda sina kunskaper i en verklig arbetsmiljö och lära sig färdigheter som inte lärs ut i klassrummet.
 
  • Nätverkande – Praktik ger studenter möjlighet att nätverka med professionella inom deras önskade karriärområde. Detta kan leda till framtida jobbmöjligheter eller mentorskap.