APL - arbetsplats­förlagt lärande

Vad är APL?

Lärande på arbetsplatsen är en process som äger rum när anställda lär sig nya färdigheter eller kunskaper för att förbättra sina prestationer på jobbet. Det kan ske genom formella yrkesubildningar på gymnasieal nivå, inlärning på arbetsplatsen eller andra informella inlärningsmöjligheter.

APL används oftast för att förbereda studenter för det kommande yrkeslivet och bygga nätverk för att underlätta vägen ut till nytt jobb efter utbildningen.

Varför har man arbetsplatsförlagt lärande?

Lärande på arbetsplatsen är viktigt eftersom det hjälper de anställda att hålla sig uppdaterade om förändringar inom sitt område, lära sig nya färdigheter och kunskap, och förbättra deras prestationer. Lärande på arbetsplatsen kan också hjälpa de anställda att utveckla sin karriär och göra framsteg inom organisationen.

Formella utbildningskurser kan ge anställda möjlighet att lära sig nya färdigheter eller kunskaper i en strukturerad miljö. De kan också hjälpa de anställda att utveckla sina karriärer genom att ge dem möjlighet att gå vidare till kurser på högre nivå.

Gymnasieskolan

Gymnasieelever på alla nationella yrkesprogram måste genomföra 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande för att få sin examen. Under dessa utbildningar består minst 50 % av arbetsförlagt lärande (APL) och varje vecka ska innehålla 23 timmar garanterad undervisningstid med arbetsplatsförlagt lärande.

Läs mer om APL på skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/elevens-tid-pa-apl

LIA - lärande i arbete

Arbetspraktik

Examensarbete