Examensarbete/Exjobb

Vad är ett examensarbete/exjobb?

En byggnadsingenjör är en yrkesperson inom byggbranschen som har en bred kunskap om allt som har med konstruktion av byggnader att göra. De har en viktig roll i hela byggprocessen, från planering och design till konstruktion och övervakning av färdigställandet av byggnaden.

 

Byggnadsingenjörer använder sin tekniska kompetens för att lösa problem, skapa innovativa designlösningar och säkerställa att byggprojektet uppfyller standarder och föreskrifter. De övervakar också byggarbetsplatsen och ser till att allt går enligt planen.

Hur fungerar ett examensarbete för studenter?

Examensarbetet kan antingen utföras under en praktikplats på ett företag/organisation, som ett uppdrag från ett företag eller i form av ett forskningsprojekt som genomförs vid ett universitet eller annan institution.

När studenterna genomför ett examensarbete förväntas de i allmänhet arbeta självständigt och lösa problem som de inte har stött på tidigare. Detta kan vara en utmanande men också mycket givande erfarenhet, eftersom det ger studenterna möjlighet att visa sin kreativitet och uppfinningsrikedom.

Vad finns det för olika typer av examensarbete?

Det finns många olika typer av examensarbeten, så det är viktigt att du väljer en utbildning som passar dina intressen och färdigheter. Om du är osäker på vilken typ av projekt som passar dig är det en bra idé att tala med din studievägledare.

Har man rätt till ersättning under examensarbetet?

På grund av att examensarbetet ingår som en del av utbildningen, har studenten normalt inte rätt till ersättning. Om företaget har nytta av arbetet kan det finnas anledning till att diskutera ersättning med arbetsgivaren.

Vad är bra och tänka på inför ditt examensarbete?

När du har bestämt dig för ett ämne för ditt examensarbete är det dags att börja planera och förbereda dig för det arbete som väntar. Detta kan innebära att du måste läsa om den senaste förändringarna/forskningen inom ditt område, utarbeta ett forskningsförslag och hitta en handledare som är villig att övervaka ditt arbete. 

När du väl har säkrat en arbetsplats behöver du komma överens med din handledare om ett projektämne. Det kan vara något som är direkt relaterat till företagets eller organisationens arbete eller ett mer allmänt forskningsprojekt. Om du gör en praktik som en del av ditt examensarbete är det viktigt att hitta ett företag eller en organisation som erbjuder dig en utmanande och berikande erfarenhet.

Oavsett vilken typ av examensarbete du genomför kommer processen med att planera, forska och skriva ner ditt arbete att ge dig värdefulla kunskaper som kommer att vara till stor nytta i din framtida karriär.

LIA - lärande i arbete

Arbetspraktik