Olika typer av praktik för studerande eller arbetssökande

Hopen erbjuder alla som söker praktik en chans att komma i kontakt med företag oavsett praktikform eller yrke.

Det finns många olika former av praktik och det kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Praktik kan innebära olika saker beroende på vem man pratar med. Eftersom praktik genomförs av alla från grundskole-elever till universitetsstudenter på masters nivå är det viktigt att förstå skillnaden på vilken nivå som kan förväntas av den praktiserande. Här kan ni läsa mer om de olika praktikformerna; LIA, Summer internship, Examensarbete, APL eller Arbetspraktik.

Information om LIA finns även på Myndigheten för Yrkeshögskolan

På eftergymnasialnivå så är LIA och sommarpraktik bland de vanligaste.