Logistiker/Supply Chain Mananger

Vad gör en logistiker?

En logistiker eller som det också kan kallas Supply Chain Mananger ansvarar för tillhandahållandet av förråd, produktion och distribution av varor, utveckla operativa rutiner och upprätthållande av lager. Som Supply Chain Manager kan du ha arbetsuppgiter som att vara ansvarig för att anskaffa och hantera leveranser och planera transporten av råvaror och andra föremål som ska användas i tillverkningsprocessen. Samt hanterar personalstyrka, inklusive anställning, utbildning och schemaläggning.

Utbildningar inom Transportledning / Supply Chain Mananger

Det finns många yrkesskolor som erbjuder utbildningar inom logistik med ett stort utbud på inriktningar inom branschen. Det finns inriktningar såsom logistiker, logistiksamordnare, internationel handelslogistiker, logistik och transportledning, transportledare grön logistik mm.

Här är en lista på några av de populäraste utbildningarna inom logistik:

Här kan du hitta fler utbildningar inom logistik

Andra yrkesartiklar

Byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör kan medverka i byggprocessens alla delar, det kan vara allt från att ta ett byggnadsprojekt till liv till se över ett rivningsprojekt.

.NET-utvecklare

.NET är ett framwork som är utvecklat av Microsoft där du främst arbetar med att skapa webbapplikationer, desktop applikationer i windows-miljö.