Arbetspraktik (Arbetsförmedlingen)

Vad är arbetspraktik?

Arbetspraktik är tillfälliga, kortvariga anställningar som hjälper studenter och arbetslösa att få arbetslivserfarenhet och kompetens. Arbetspraktik kan också användas som en språngbräda för att hitta ett heltidsjobb. På Hopen har vi även dessa kandidater utöver studenter.

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd för dig som är arbetslös och söker arbetspraktik om de bedömer att arbetspraktik är något som skulle gynna dig. Den arbetssökande bär huvudansvaret att söka och hitta arbetspraktik.

För vilka är arbetspraktik för?

Arbetspraktik via Arbetsförmedlingen är för arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och behöver arbetserfarenhet.

Vilka kan ansöka om arbetspraktik hos arbetsförmedlingen?

  • Minst 25 år gammal, arbetslös eller riskerar att bli det.
  • Under 30 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.
  • 18 år, arbetslös och behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
  • Nyanländ och deltar eller har deltagit i etableringsprogrammet.
  • Du deltar i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin.

LIA - lärande i arbete

Summer internship

Examensarbete