fbpx

Alla artiklar

Vad är en yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsarena som förser arbetsmarknaden med specialkompetens inom olika yrkesområden. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet

Vi är medlem i Yrkeshögskoleförbundet som är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan.

Läs mer

Vad står LIA för?

LIA står för Lärande i arbete och är den typ av praktik som studerande vid Yrkeshögskola genomför på en arbetsplats. Inom yrkeshögskolan varvas teori med

Läs mer