fbpx

Vi har regelbunden kontakt med flera yrkeshögskolor för att främja elever och skolornas intressen.