fbpx

Yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsarena som förser arbetsmarknaden med specialkompetens inom olika yrkesområden. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya yrkesutbildningar startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel. Det finns idag 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar. Utbildningarna bedrivs av kommuner, landsting, privata utbildningsföretag och universitet/högskolor och utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Som företagare kan ni emot praktikanter under utbildningens praktiska del, Lärande i praktiken (LIA). LIA innebär att de studerande utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats. För de studerande innebär det att deras yrkeskunskaper är aktuell och efterfrågad i arbetslivet vid examen och 96% av de YH-studerande får jobb direkt efter examen. Hopen hjälper företag att hitta talanger som matchar just deras behov.