fbpx

LIA står för Lärande i arbete och är den typ av praktik som studerande vid Yrkeshögskola genomför på en arbetsplats. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna.

Under LIA-perioderna utbildas den studerande på en arbetsplats under handledning av arbetsgivaren. Detta för att vidareutveckla kunskaper från skolan i en verklig miljö.

Redan under utbildningen får eleven arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får eleven kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen.

LIA:n ingår i utbildningens kursplan och har satta kursmål som den studerande ska uppnå.

Alla utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 YH-poäng (motsvarar två års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 25 procent LIA.