fbpx

Fördelar med praktik på högskolenivå

Många arbetsgivare och organisationer syftar på en kompetensbrist i sin rekrytering. I synnerhet bland akademiska yrken. Samtidigt upplever många KTH studenter att det inte finns nog med möjligheter till att praktisera inom deras studier. De studenter som har haft en praktikplats rapporterar att det har varit en fördel med praktik inför deras karriärmöjligheter. Alumner inom statsvetenskap på Stockholms Universitet, 60% av mastersstudenterna, angav att deras erfarenhet från praktikplatsen var den viktigaste faktorn i sin första anställning. Samma mönster återfinns i andra utbildningar och lärosäten där möjlighet till att koppla studierna till verkligheten och arbetsmarknaden anses vara det viktigaste.

Studier gjorda i Spanien, bland de länder i Europa med svagast siffror bland ungdomar i arbetskraften, visade att genomförande av frivillig praktik på högskolenivå underlättade övergången från studier till arbete. Men även relevansen av arbetet till sina studier.

Skapa goda förutsättningar för företagen att involvera sig och säkerställ tillgång till praktik i utbildningarna.

Även Svenskt Näringsliv förespråkar ökade möjligheter att handleda praktikanter. En framgångsrik praktikant medför lägre risk för företaget i rekryteringsprocessen än en formell anställning efter intervju. I samma takt som studenten lär sig så kan arbetsgivaren bedöma hur väl de fungerar i arbetet och med kollegorna. Praktik på högskolenivå är oftast obetald som del av utbildningen, med andra ord får arbetsgivaren personal utan ökade lönekostnader.

Öka dina chanser för anställning redan nu. Prova lägg upp en annons här

📖Djupare läsning

Ledningskansliet KTH Karriäruppföljning rapport KTH 2021

Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet Alumnrapport Statsvetenskap 2021

DI MEGLIO, G. et al.  Knocking on employment’s door: internships and job attainment. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research

Svenskt Näringsliv Växande rekryteringshinder ett allt större problem – Rekryteringsenkäten 2021/2022


Student

Praktik i Sverige

Söker du praktik, LIA eller internship i Sverige? Hopen erbjuder ett brett utbud av praktikplatser inom en mängd olika branscher

Letar du också efter praktikanter?