Hotell och Restaurang

Vad gör en inom hotell och restaurang?

Hotell och restaurang yrket är en bransch som innefattar allt från hotell, restauranger, caféer, barer och cateringföretag. Det är en bransch som är starkt kopplad till turism och därmed har säsongsbetonade variationer i efterfrågan.

Inom hotell och restaurang yrket finns det många olika yrken med olika roller och ansvarsområden. Inom hotellbranschen finns det receptionister, städare, kockar och servitörer medan inom restaurangbranschen finns det kockar, servitörer, bartenders och restaurangchefer. Det är viktigt att alla roller arbetar tillsammans för att ge en hög standard av kundservice.

Du kan få jobb inom allt möjligt i dessa branscher men några exempel är:

  • Kock
  • Bartender
  • Guide
  • Restaurangchef
  • Gastronom
  • Servitör
  • Restaurangchef

Utbildningar inom Hotell och Restaurang

Yrkeshögskolor som erbjuder utbildningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, m.m:

Se fler skolor här

Fler yrkesartiklar

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.

Byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör kan medverka i byggprocessens alla delar, det kan vara allt från att ta ett byggnadsprojekt till liv till se över ett rivningsprojekt.