Byggnadsingenjör

Vad gör en byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör är en yrkesperson som arbetar med att planera, designa och övervaka konstruktionen av byggnader och andra strukturer. Byggnadsingenjören använder sina tekniska kunskaper för att säkerställa att byggnaderna uppfyller de krav som ställs på dem vad gäller funktion, säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Byggnadsingenjören kan arbeta inom olika områden, såsom byggande av bostäder, kontorsbyggnader, sjukhus, broar, vägar och andra infrastrukturer. Oavsett arbetsområde är huvuduppgiften att säkerställa att byggnaderna uppfyller de krav som ställs på dem, både från myndigheter och från kunder. 

Byggnadsingenjörer kan ha flera olika titlar, här är några exempel på vilka jobbtitlar en byggnadsingenjör kan ha:

 • Energi & Miljökonsulter
 • projekterande byggnadsingenjör
 • Teknisk specialist bygg
 • KMA-samordnare
 • Offertingenjör
 • Byggnadskonstruktör

De vanligaste arbetsuppgifterna för en byggnadsingenjör inkluderar:

 • Att utforma och planera byggnader och andra strukturer
 • Att utföra tekniska beräkningar
 • Att säkerställa att byggnaderna uppfyller de gällande reglerna och kraven
 • Att övervaka byggprocessen och säkerställa att arbetet utförs enligt planen
 • Att samarbeta med andra yrkesgrupper, såsom arkitekter, entreprenörer och byggledare

Skolor som erbjuder byggnadsingenjörs utbildningar

Här är en lista på de populäraste byggnadsingenjörs utbildningarna:

fler skolor som erbjuder byggnadsingenjörs utbildningar

Fler yrkesartiklar

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.

Key Account Mananger B2B-säljare

Key Account Manager och B2B säljare ansvarar för att hantera kundrelationer och säkerställa kundnöjdhet.