Byggnadsingenjör

Vad gör en byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör kan medverka i byggprocessens alla delar, det kan vara allt från att ta ett byggnadsprojekt till färdigställande, ansvara för underhåll till en ombyggnad eller ansvara för ett rivningsprojekt. Som byggnadsingenjör arbetar du ofta nära andra yrkesgrupper inom byggbranschen, som arkitekter, teknikkonsulter och även myndigheter.

Byggnadsingenjörer kan ha flera olika titlar, här är några exempel på vilka jobbtitlar en byggnadsingenjör kan ha:

  • Energi & Miljökonsulter
  • projekterande byggnadsingenjör
  • Teknisk specialist bygg
  • KMA-samordnare
  • Offertingenjör
  • Byggnadskonstruktör

Skolor som erbjuder byggnadsingenjörs utbildningar

Här är en lista på de populäraste byggnadsingenjörs utbildningarna:

fler skolor som erbjuder byggnadsingenjörs utbildningar

Fler yrkesartiklar

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.

Key Account Mananger B2B-säljare

Key Account Manager och B2B säljare ansvarar för att hantera kundrelationer och säkerställa kundnöjdhet.