Natur/Skogvård och Djurvårdare

Vad gör en Natur/djurvårdare?

En naturvårdare/djurvårdare är en person som arbetar med att skydda och bevara naturen och dess djurliv. Arbetet kan innebära att man övervakar och inventerar djur- och växtarter, planerar och genomför åtgärder för att förbättra deras livsmiljöer samt informerar och utbildar allmänheten om vikten av att bevara naturen.

En naturvårdare/djurvårdare kan också arbeta med att rehabilitera skadade eller sjuka djur, ta hand om djur på djurparker och zoologiska trädgårdar eller vara involverad i forskning kring djurliv och bevarande av hotade arter.

Du kan få jobb inom:

  • Länsstyrelsen
  • Djursjukvård
  • Djurgårdar
  • Naturvårdsverket
  • Jordbruksverket
  • Skogsverkare

Utbildningar inom Drift & Underhåll

Yrkeshögskolor som erbjuder Drift och underhåll utbildningar och praktikplats i Stockholm, Göteborg, Malmö, m.m

Se fler skolor här

Fler yrkesartiklar

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.

Byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör kan medverka i byggprocessens alla delar, det kan vara allt från att ta ett byggnadsprojekt till liv till se över ett rivningsprojekt.