Drift & Underhåll

Vad gör en Driftansvarig?

Drift och underhåll är två viktiga områden inom teknik och industri. Drift handlar om att se till att en produktionsprocess eller en maskin fungerar som den ska. Det innebär att man övervakar processen eller maskinen, och vid behov vidtar åtgärder för att undvika driftstörningar.

Underhåll handlar om att regelbundet kontrollera och reparera utrustning eller maskiner. Syftet är att förhindra driftstörningar och förlänga livslängden på utrustningen. Det kan handla om allt från enklare åtgärder som att byta ut slitna delar till mer omfattande reparationer.

Inom drift och underhåll finns det olika yrkesroller och specialiseringar. Till exempel kan man jobba som drifttekniker, underhållstekniker eller produktionschef. Gemensamt för alla yrken inom området är att man behöver ha teknisk kompetens och vara lösningsorienterad.

Du kan få jobb inom:

  • Fastigheter
  • Produktionsanläggningar och fabriker
  • Offentlig Infrastruktur

Utbildningar inom Drift & Underhåll

Yrkeshögskolor som erbjuder Drift och underhåll utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, m.m:

Se fler skolor här

Fler yrkesartiklar

Marketing Automation

En Marketing Automation Specialist hjälper företag med deras automatiserade marknadsföring.

Byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör kan medverka i byggprocessens alla delar, det kan vara allt från att ta ett byggnadsprojekt till liv till se över ett rivningsprojekt.