Studerande vid högskola, yrkeshögskola och universitet

Hopen ger alla studerande vid eftergymnasiala utbildningar möjligheten att nå ut till företag som söker praktikanter. Vi matchar sedan studenter med praktikplatser runt om i Sverige.

Fördelar för företag

Fördelar för studenter

  • Rekrytering av talanger – Genom praktik kan företag hitta och utvärdera talanger som kan passa in i organisationen på lång sikt. Det ger företaget möjlighet att se hur en student fungerar i verkligheten och hur de kan bidra till organisationen.
  • Förbättrad produktivitet – Praktikanter kan hjälpa till med att ta hand om uppgifter som annars skulle ha fallit på de anställda. Detta kan frigöra tid för de anställda att fokusera på andra projekt och därmed öka produktiviteten.
  • Ny och fräsch synvinkel – Praktikanter kan ge en fräsch synvinkel på företaget och dess verksamhet. Deras uppdaterade kunskaper och perspektiv när det kommer till den senaste tekniken och trenderna, kan bidra till att modernisera och berika företagets arbetssätt med idéer som kanske tidigare inte övervägts.
  • Karriärmöjligheter – Praktik ger studenter en möjlighet att visa upp sin potential och utveckla sina färdigheter inom ett specifikt område. Det kan också leda till jobb efter examen, antingen hos företaget som studenten praktiserade på eller genom nätverkande genom praktiken.
  • Praktisk erfarenhet – Praktik ger studenter praktisk erfarenhet inom ett specifikt område. Det ger dem möjlighet att använda sina kunskaper i en verklig arbetsmiljö och lära sig färdigheter som inte lärs ut i klassrummet.
  • Nätverkande – Praktik ger studenter möjlighet att nätverka med professionella inom deras önskade karriärområde. Detta kan leda till framtida jobbmöjligheter eller mentorskap.

Som du kan se, finns det många fördelar med praktik för både företag och studenter. Det är en win-win situation där båda parter kan dra nytta av varandra.

Varför finns Hopen?

Yrkeshögskolornas placering gör att de kan bli hårt tryck på de lokala företagen och ibland saknas just den yrkeskompetensen i andra delar av Sverige, därför vill vi ge både studenter och företag möjligheten att hitta varandra både i och utanför skolans region. Vårt mål är att alla studenter får en anställning efter avslutad examen.

Hur går detta till? De studerande lägger kostnadsfritt upp en annons om sig själva, sina kunskaper och vad de söker för sina kommande LIA-perioder, examensarbete eller internships. Vi matchar sedan deras behov och önskemål mot företag som tar emot praktikanter.

Kostar det något? Tjänsten är gratis för studenter och skolor.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan du nå oss på info@hopen.se

Du kan också hitta mer info under FAQ

Alla skolor och 
utbildningar är välkomna!

Så på företagens begäran representerar vi nu alla områden och välkomnar alla skolor. Vi vill bygga denna tjänst tillsammans med er och önskar så mycket feedback som möjligt så att vi kan anpassa efter era behov. Målet är att de studerande ska ha många företag att välja mellan så de kan få en så givande praktik som möjligt.

Hopen Medlem

Vi har studenter från bland annat: