Praktik skiljer sig beroende på vilken utbildningsnivå som den praktiksökande är på. De tre grundläggande nivåerna som vi erbjuder är, gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola. Det finns också praktik som görs i grundskola på högstadiet, det kallas ofta för PRAO, men det är inget som vi riktar in oss mot. Vi fokuserar på de som gör längre och mer kvalificerad praktik.

Tre utbildningsnivåer som vi förmedlar praktik inom: