Om Zoe Tran Jag söker en LIA-plats inköpare/affärsutvecklare/projektarbetare inom livsmedelsindustri LIA (lärande i arbete) under totalt 19 arbetsdagar i perioden februari till april 2022. Jag går på Folkuniversitetet och utbildar mig till Hållbar livsmedelsintraprenör. Hållbar Livsmedelsintraprenör är den första yrkesutbildningen i sitt slag, skapad utifrån branschens behov av en hållbar livsmedelsutveckling. Världen står inför en stor klimatomställning och vi behöver producera mer mat på ett mer hållbart sätt. Utbildningen ger oss kompetens och kunskap att möta dessa behov. Jag skall ut på LIA under min andra termin på skolan och önskar att utveckla yrkeskunskaper inom hållbar livsmedelsinköp, utveckling eller affärsutveckling, projektarbetare eller motsvarande. I min utbildning till Hållbar livsmedelsintraprenör har jag fått kunskaper inom Hållbar livsmedelskedja, Hållbart affärsmannaskap, och Cirkulär affärsekonomi och juridik. Jag har under hösten arbetat med ett uppdrag för Axfood kring analys av hållbar livsmedelsutveckling med fokus på att minimera svinn i deras Willys-butiker. Projektarbetet har bestått av metodval, projektverktyg, organisation och kultur, affärsnytta, juridiska aspekter, mål och resultat. Arbetet har utförts genom att kontakta bolagets hållbarhetsansvariga för intervjuer och diskussioner, utreda och analysera affärsmodeller för att kunna hitta flera lösningar för att ytterligare hjälpa Willys med reduktion av matsvinn samt att öka kundtrafik och försäljning. I projektet har jobbat nära hållbarhetsdirektören för Axfood. Under utbildningens gång har jag utvecklat min förmåga att analysera livsmedelsverksamhetsproduktion, sälj- och marknadsarbete samt föreslå åtgärder utifrån hållbarhet. Jag har också formulerat hållbara affärsmässiga lösningar inom cirkulär livsmedelsproduktion. Sedan tidigare har jag arbetat med förstudie och kravarbete med olika Lean/Scrum metoder. I utbildningen har jag också fokuserat på att se problemställningar som definierar och avgränsar, tex genom modeller och analysverktyg. Bland annat har jag arbetat med Business model canvas, The gold circlel, medvetandenivåer, value proposition canvas och SWOT för att kunna rekommendera en företagsledning hur den skall skapa hållbara förbättringar med lönsamma affärer och högre kundvärde i fokus samt kopplingar till affärsekonomi och juridik. Jag är nyfiken och passionerad för trender inom hållbar livsmedelsindustri och vågar testa nya saker och försöker ständigt att förnya och förbättra mitt sätt att arbeta. Jag har goda kunskaper i kommunikation och interpersonella färdigheter. Som person är jag snabblärd och utåtriktad, jag är också proaktiv och självgående med god processförståelse. Jag är sedan tidigare utbildad redovisning- och företagsekonomi (Accounting and Business/ Management) med motsvarande kandidatexamen där jag har specialiserade kunskaper inom internationell handel. Jag har också Six Sigma gult bälte, basic Lean/Scrum/Agile certifieringar. Jag har även läst inköpsanalys (Power Query, Power Pivot, Power BI och Qlik-sense). Jag har också god förståelse för SAP Transportation Management. Jag kommer att bli mycket glad om jag kunde få möjlighet att fortsätta lära mig ytterligare kring något av dessa. Jag tidigare jobbat tre år inom import/export av livsmedel hos Easy Asia Trading AB som inköpare/säljare och 1 år 4 månader jobbade jag hos TVNS Scandinavia AB som inköps- & logistikkoordinator. Som inköpare ansvarade jag för: inköpsplanering/inleveransplanering/reklamationer mot leverantörer (Kina & EU) och speditörer (Greencarrier etc.) med tex: -       Optimera pris, funktion och kvalitet vid inköp -       Förbättringsarbete och tar fram handlingsplaner Som säljare ansvarade jag för: försäljning/reklamationer mot kunderna. Som inköp/logistik koordinator hade jag mer fokus på både leverantörer (Kina & EU) / B2B kunderna (Stora bolaget) och speditörer (K&N, DB schenker, DHL etc.). Tex: -       Inköpsplanering - produktspårning - transportbokning - importdeklarationer (stat nr uppdatering- reklamation-speditörer-Tullverket) genom (Excel & QlikView) -       Registrerar nya produkters/leverantörer information inom företaget systemet (NEMO/MOE/DRTV) -       Skapa och hantera projekt inom Validoo (GS1) och dela till kunderna (B2B försäljning) -       Artikelhantering till B2B (kundsystemet/excelfilen) -       Hantering B2B försäljning (EU): ta emot order (via mail/telefon/systemet) - lägga till/planering order i lager systemet 3PL - informera kunderna - leverera i tid - fakturor och betalningsspårning Fortnox. -       Kundkontakt på den fysiska med ansvarsområdena butiksäljare/reklamation. -       Website management (e-commerce platformen MOJO) -       Uppföljning lagernivåer (3PL) -       Uppdaterar valutakurser (i månader) /inleveransschema (i veckan) Vad jag önskar av min praktik inköpare/affärsutvecklare/projektarbetare/logistik, hållbar livsmedel industri, hållbar affärsmodell, cirkulär förpackning, cirkulär ekonomi, cirkulär logistik. återvinner
Kontakta Talang