Hej! Här är jag, förhoppningsvis den Ni letar efter i ert team! Under ungefär åtta år har jag byggt upp en bred erfarenhet inom service, försäljning och kundhantering där jag bäst beskriver mig själv som utåtriktad – ett ord som talar mycket för hur jag är. För mig är intresset för ett givande arbete stort, samtidigt som det ska finnas utmaningar och lärdomar att hämta från insyn inom olika områden. Från mina erfarenheter genom såväl det vanliga livet och arbetslivet ser jag det som viktigt med samarbete, där tålamodet får göra sitt både i positiva och negativa situationer, blandat med både stressiga och mindre stressiga situationer. Tillsammans som ett team kan man åstadkomma mycket och ett leende räcker oftast längre än vad många tror. I min förra tjänst som tolkförmedlare hade jag full fokus på kundservice med mål att tillgodose att bokningar blir som förväntat. Tjänsten innebar även fullt ansvar för frilanstolkar där jag bistod med schemaläggning av uppdrag och såg till att rätt tolk tar rätt uppdrag i rätt tid. Något som kräver en initiativförmåga, uppmärksamhet, noggrannhet och ett lösningsorienterat sinne för att få saker och ting att flyta. Till vardags finns det en stor dos av intresse för inredning och IT tillsammans med träning och friluftsliv. Tror att de flesta har en strävan efter att hitta en balans mellan alla ’måsten’ i vardagen som gör att man mår bra – och likaså även jag.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att få mer kunskap inom programmering, analysering och maskininlärning. Idag har jag endast hunnit lära mig baserna då jag läser 1a året att min utbildning. 
Kontakta Talang