Enligt mina klasskamrater, kollegor och vänner uppfattas jag som kommunikativ, problemlösande samt inkluderande på arbetsplatser. Jag är en nyfiken person som har lätt för att skapa nya relationer, vilket underlättar i samarbetet med kollegor på arbetsplatser. Min förmåga att vilja sätta mig in snabbt i mina arbetsuppgifter i kombination med min nyfikenhet är något som kan komma väl till pass hos er som praktikant.

Vad jag önskar av min praktik

Jag söker efter en praktikplats där jag får utöva mina kunskaper och ta mig an nya utmaningar. Jag önskar praktisera hos ett företag som kan leda och lära mig projektledning. Jag skulle vilja testa leda med hjälp av min handledare en agilt projekt metod dock inget krav.Förväntningarna från handledaren är att hen är öppen för alla frågor och är stöttande , peppande och motiverande. Det är just hen som kommer öppna och leda mig till IT-Projektledare världen.
Kontakta Talang