Jag är en 26 år gammal tjej som bor i Linköping. Jag utbildar mig till lönespecialist och är nu inne på min andra termin. Jag är en framåtdrivande person tillsammans med en utmärkt färdighet att kunna prioritera uppgifter vid tempoväxlingar. En emellertid stressfylld arbetsmiljö hjälper mig att kunna spetsa mitt fokus ytterligare. Jag kan kommunicera med enkelhet och bjuder alltid till leénde.

Vad jag önskar av min praktik

Mitt mål med praktiken är att få en bred kunskap och förståelse om hur lönespecialistyrket fungerar.
Kontakta Talang