Projektledare med 6 års erfarenhet inom ledarskapserfarenhet utav design lösningar och affärslösningar åt telekom ägare. Konsult och ledarskapserfarenhet av design lösningar för kunder och företag till kanalisation ägare. Skicklig i förbättringsprocessen inom tekniska projektplanering och affäranalys. Beprövad ledarskap och coachningsförmåga. Skicklig i att kommunicera inom olika organisations nivåer och tvärfunktionella team för att driva delad vision och främja en spetskultur.

Vad jag önskar av min praktik

Få lära mig så mycket som möjligt.Fråga på och vara angagerad till de som händer, försöka hitta lösningar och tänka mer kreativ med dom nya verktygen.
Kontakta Talang