Driver idag ett livsmedelsföretag som jag startade hemma i köket i pungpinan, Skarpnäck för några år sedan. Avsaknaden och behovet av en riktig buljong/fond la grunden för det som idag är Pungpinan Bros. Idag har vi bytt ut köket mot en riktig lokal där vi producerar, paketerar och lagerhåller våra produkter. Sedan augusti i år utbildar jag mig på teknikhögskolan i Stockholm. Jag är just nu mitt uppe i min utbildning som processoperatör inom just livsmedel. Mitt mål med utbildningen är att kunna bredda mina kunskaper inom området, få en utbildning och kunna jobba inom livsmedelsbranschen, främst med fokus på produktutveckling. Min yrkesmässiga karriär har till största del präglats av arbete inom livsmedelssektorn. Från avdelningsansvarig för färskvaror på ICA till att på senare år fokuserat på produktion, försäljning och produktutveckling i egen regi. Parallellt med mitt heltidsjobb inom ICA startade jag upp en egen verksamhet hemma i köket hos mina föräldrar. Avsaknaden och behovet av en riktig bra buljong la grunden för det som idag är Pungpinan Bros. Idag har vi bytt ut hemmaköket mot en riktig lokal och våra buljonger säljs i ett antal butiker runt om i Stockholm. Med detta som bakgrund plus ett stort intresse för mat och livsmedel i allmänhet så föll valet på denna utbildning. Jag såg en möjlighet att kunna lära mig mer, utveckla mig som person men framför allt utbilda mig inom det område jag brinner för och vill arbeta med, livsmedelsproduktion. Här nedan följer ett axplock av kurser jag läst. ·      Kommunikation och Ledarskap ·      Livsmedelshygien och Mikrobiologi ·      Råvarukunskap och Förädling ·      Logistik och Produktionsplanering ·      Processteknik och Automation ·      Kvalitetssystem och Kvalitetsarbete Om det finns ett ömsesidigt intresse så berättar jag gärna mer om mig, utbildningen och mina ambitioner över ett samtal eller en kopp kaffe. Med vänlig hälsning, Tobias Björkman.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att få praktisera inom områden som rör produktutvecklingen av livsmedel. 
Kontakta Talang