Mitt namn är Theo, 28 år gammal göteborgare som just nu läser till webbutvecklare inom .net på YH skolan EC Utbildning i Göteborg och söker just nu LIA med fokus på applikationsutveckling perioden 26-09-2022 - 11-11-2022 Jag är en nykomling till världen av programmering, tog en kurs i C# och kände genast att det var något som jag tyckte var väldigt roligt, speciellt då jag gillar logiska utmaningar då de låter analysera och fundera, vilket har varit till nytta under min utbildning där jag nu avklarat mitt första år. Utbildningen i sig har gett mig möjligheten att lära mig både frontend och backend, vilket har varit väldigt lärorikt och spännande då jag har fått en förståelse för hur allt hänger ihop. Annat än programmering så tycker jag väldigt mycket om att skriva kreativt samt spela spel. Under min pågående utbildning kommer jag ha läst följande kurser när LIA:n börjar;C#, med fokus på TDD samt användandet av GitHub. Datalagring, med introduktion av SQL innan övergång till EF Core. HTML och CSS Javascript ASP.NET Core Web API Agil systemutveckling ReactDärefter läser jag kurserna systemintegration samt CMS innan andra LIA perioden

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar en praktikplats där jag får sitta och studera samt använda de resurser som företaget kan erbjuda för att göra praktiskt kodning relaterat till applikationsutveckling. Då jag har erfarenhet av Visual Studio 2022 och Visual Studio Code jobbar jag gärna i dessa, men om annan IDE används kan jag lära mig den.
Kontakta Talang