Initiativtagande, kreativ och handlingskraftig. Utanför skolan tycker jag om att hålla på med sport och sysslar för tillfället med capoeira och klättring. Jag har ett behov kreativt utlopp och får det dels genom mina studier inom systemutveckling men också inom musik. Mitt mål yrkesmässigt är att genom engagemang och initiativ öka mina kunskaper inom IT-branschen för att på lång sikt flexibelt kunna bidra till ett utvecklingsteam inom allt från design till leverans. Ett exempel på hur jag arbetar för att nå detta mål är att jag utanför skolan försöker lära mig övriga tekniska aspekter som Ruby on rails samt React, som inte täcks av mitt nuvarande kursinnehåll.  I övrigt är såklart vänner och familj den grund varpå allting annat vilar.

Vad jag önskar av min praktik

Jag söker en praktikplats som aktivt låter mig ta del av den dagliga verksamheten, relevant för yrkesrollen. En praktikplats som ser den gemensamma vinsten i att engagera sig och investera i en potentiell framtida teammedlems lärande är någonting jag lägger oerhörd vikt vid, då jag anser att det lägger grunden för ett samarbete mellan praktikant och handledare som i slutändan genererar ett positivt resultat för verksamheten. Jag är ingen främling för konstruktiv kritik och uppskattar det när det framförs på rätt sätt.
Kontakta Talang