Jag är nyexaminerad miljöingenjör från KTH i miljöteknik .För att utveckla mina kunskaper inom byggbranschen började jag att studera en två års utbildning inom BIM (Building information modelling) på EC yrkehögskola . Jag blir snart färdig byggingenjör som har specialiserat mig inom BIM. Jag har goda kunskaper inom olika program som, Revit, Archicad ,  Simapro (LCA) , Autocad och Ida ICE  som jag kan bidra med till er under praktikperiod. Med hänsyn till min unik tidigare utbilding inom energy och miljö teknik från KTH , kan jag bidra med till energisimulering av byggnaders genom änvänding av några simuleringsverktyg (t ex IDA ICE).  Dessutom jag har mycket goda kuskapet inom LCA som kan används för miljöbedömning av byggnader i ett livscykelperspektiv. Jag tror att göra praktik i era företag är ett stort steg för mig att nå mina uppsatta mål och jag är villig att göra vad som helst för att ta detta steg och stödja ditt team med mitt största engagemang.

Vad jag önskar av min praktik

Jag hoppas på att i praktiken kunna utveckla mitt tekniks förstående kring 3D modeliering ,BIM-samordning , och den digitala processen från projektutveckling till förvaltning. Jag är nyfiken hur verksamhet funkar.
Kontakta Talang