Jag är en dedikerad och erfaren produktchef med över 15 års arbetslivserfarenhet av globala inköp. Jag har i mitt yrke besökt leverantörer och fabriker i Kina, Taiwan, Thailand, Indien och Korea. Resorna har gett mig en insyn i hur det ofta brister i kunskap och att miljöfrågor ofta hamnar i skymundan. Jag allt oftare känt ett behov av att att få bättre kunskap om hur jag kan bidra och påverka dessa frågor i rätt rikting,därför beslutade jag mig för att utbilda mig till hållbarhetsspecialist. Som person är jag engagerad ,ödmjuk och har lätt för att lära mig nya uppgifter. Jag har god samarbetsförmåga men är också van vid att arbeta självständigt och ta egna beslut I mitt nuvarande yrke krävs att jag är felixbel och kreativ. Jag är van vid snabba förändringar och hög arbetsbelastning. Jag är prestigelös och jobbar gärna hårt för att uppnå de mål som förväntas av mig. Kontakta gärna mig om ni vill veta mer. Jag lämnar gärna referenser om så önskas

Vad jag önskar av min praktik

Jag ör öppen för olika typer av arbetsuppgifter, men vill lära mig mer om hur arbetet med hållbarhet går till på ett företag eller en organsisation. Jag är van att arbeta självständigt och är öppen för att arbeta på plats hos er eller på distans. Jag förväntar mig inte att ha tillgång till handledare 100% av tiden men behöver självklart någon som ger mig arbetsuppgifter, uppdrag eller projekt. Jag kommer under min praktik även skriva ett examensarbete, detta ska gärna vara kopplat till företaget eller organisationen där jag praktiserar.
Kontakta Talang