Hej! Jag gör nu en kursändring i mitt liv då jag vill rikta in mig mer socialt i mitt arbete. Mina främsta kompetenser som jag vill tillföra till er organisation är: Yrkesvana. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta i skolans socialarbetare utmaningar inom elevhälsan på olika nivåer med funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser, från förskolan, grundskola och gymnasium. Samordningsansvar. Samverkan med skolor, arbetsgivare, LLS-boenden och olika myndigheter så som Polis, BUP, Socialtjänsten, kommuner var en del av mina uppdrag som specialpedagog. Detta gör att jag är väl rutinerad när det kommer till kommunikation och ärendehantering på olika plan. Förtroendeskapande. Jag har också arbetat med ungdomar med anpassad skolgång pga. av psykosociala problem droger och med hög frånvaro. Har stöttat dem att komma till skola, praktikplatser och samtal och motivationsstöd. Jag trivs med att umgås med ungdomar och upplever att jag lätt och naturligt skapar kontakt och förtroende, eller som ungdomarna säger, Respekt! Personlighet. Som person är jag lugn och stabil med god självinsikt. Jag har utvecklat ett stort tålamod och en god lyssnare och är lyhörd. Jag får ofta höra av kollegor och anhöriga till ungdomar, att jag inger trygghet. Samarbetsförmåga. Att arbeta i team mot gemensamma mål trivs jag mycket bra med, men kan naturligtvis också arbeta självständigt. I mitt arbete har jag arbetat med konflikthantering kring personer med beteendestörningar och självskadeproblematik och har stora kunskaper kring många av diagnosgrupperna inom LSS. MI. Som specialpedagog har jag arbetat mycket med coachning och samtalsstöd, motivationsarbete samt studie -och yrkesvägledning. Social utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete är också något som jag har god erfarenhet av. Jag hoppas att få möjlighet att höra mer om ert arbetssätt samt samtala kring vad jag kan tillföra och bidra med på en mer specifik plan. Med förhoppning att snart höra från er! Med vänlig hälsning, Simon

Vad jag önskar av min praktik

Att jag får lära mig något nytt om olika människor och deras livssituation. Att jag blir ett i gänget och få ta annsvar. Skapa nya kontakter och att det kanske kan leda till anställning samt få nya referenser. Socialt arbete. Behandlare Ungdomspedagog Behandlingsassistent Hvb-Hem
Kontakta Talang