Jag läser programmet för ByggprodukTonsledare ROT på KYH i Göteborg. Under v13 Tll v24 skall vi göra prakTk, och jag skriver därför Tll er för aK fråga om prakTkplats finns. Jag är uppväxt i Afghanistan och kom som ensamkommande flykTng 2016. I Sverige har jag trivts bra, studerat och spelat mycket fotboll. Jag har permanent uppehållsTllstånd. Jag är energisk, punktlig, dukTg på aK samarbeta och på mina arbetsplatser har det fungerat bra. I Göteborg finns många fasTgheter med boende av invandrarbakgrund, och ebersom jag kan persiska tror jag aK jag kan ha goda möjligheter aK kommunicera med denna grupp.
Kontakta Talang