Mitt namn är Shima Mohebbi och med detta brev vill jag presentera själv. Anledningen till att jag vill arbeta med er att jag har studerat VA abonnentingenjör på SKY i Göteborg och har erfarenhet av att arbeta i kommun i mitthemland. därmed är jag angelägen om att arbeta. På universitetet studerade jag Utbildningsvetenskap – läroplanplanering i mastersnivå. Jag gillade redan att arbeta, så jag arbetade och studerade samtidigt. 8 år arbetade jag på Tehrans kommun som Social undervisningsexpert (en av mina uppgifter var att planera kurser om miljö och undervisade som hur man använder vatten på rätt sätt (eftersom mitthemland står inför en vattenkris), Dessutom undervisade jag om återvinning så att jag har fått en stor erfarenhet. Under min karriär har jag arbetat med grupp och självständig. Jag fick lära mig att arbeta effektiv och flexibel och social för att jag borde kommunicerad med olika typer personen t.ex. barnen i skolan och olika människor i samhället. Dessutom är jag ansvarfull och noggrann.
Kontakta Talang