Mitt namn är Shayan Dal 34 år, och studerar just nu till humanistisk socialpedagog på Södertörns Folkhögskola i Liljeholmen (Stockholm.) Jag har tidigare studerat under åren 2018-2019 mänskliga rättigheter på Enskilda Högskolan Stockholm. Detta fick mig att intressera mig och dylikt att bygga en opinion för säkra kvinnans och barnens rättigheter. Mitt mål är att ta examen som  socialpedagog för att jag vet att jag är en förebild som vill utöka mina kunskaper inom hederskulturen och männens våld mot kvinnan i nära relationer Är politiskt intresserad sedan barnsben och har inga problem med att arrangera manifestationer och diskutera om mäns våld mot kvinnor.

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill få chansen att praktisera hos er för att jag har ett stort intresse för kvinnors och barn i utsatta grupper i samhället inom missbruksvård, förebyggande av brott, männens våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Intresset att förstå människans personlighet, motivation, tankeprocess som kan göra ett bättre val i livet och därtill att ha förståelse för människans beteendemässiga reaktioner till livet. Har egna erfarenheter inom hedersrelaterat våld och att bo på kvinnojour under en lång period. Mina erfarenheter kan hjälpa kvinnor/tjejer och barn att bygga en säkrare opinion för att uppnå sina framtidsplaner och ett tryggare liv. Har arbetat som fältvärvare hos Amnesty International, svenska sektionen. Jag har tillsammans med medarbetare byggt en opinion för mänskliga rättigheter, och genom detta ser man till att människor i världen får ett säkrare och bättre liv. Arbetar bra både självständigt och i team, är lojal och har ett stort hjärta.
Kontakta Talang