Jag heter Shams Kabrou. Utbildad i Engelska i mitt hemland och nu jag bor i Sverige, Jönköping.  Jag läser in Administratör och jag söker praktik på det.

Vad jag önskar av min praktik

Jag hoppas att utveckla min arbetsuppgifter, metoder och all andra kunskaper.
Kontakta Talang