Det är det svåraste att prata om sig själv, men jag ska säga några meningar. Jag är en person med mycket humor, jag gillar att vara punktlig och ansvarsfull. Jag har bra kommunikation med människor och jag tvekar inte att fråga det jag inte vet. Jag har inga problem att samarbeta med alla och bygga de bästa mellanmänskliga relationerna. Jag är gift och har fyra barn så jag är en familjefar och har breda tankar.

Vad jag önskar av min praktik

Eftersom detta är min andra och sista praktik på denna utbildning så är mina förväntningar att jag med denna praktik ska få nya kunskaper som jag kommer att kunna tillämpa i framtida arbete.
Kontakta Talang