Jag har genomgått kurser om programmering (lärt mig använda Python, grundläggande Java, C++), och går igenom arbetsmetod, automatiserad testning, buggrapportering och datateknik inför LIA. Jag är skicklig med olika programvaror - MS Excel, Git hub, XMind, SPSS, MS Project, SAS Enterprise Guide - för dataanalys. Jag har även goda kunskaper i MS Word och PowerPoint. Jag behärskar engelska flytande i tal och skrift och har goda kunskaper i svenska (genomförd SAS3). Jag är motiverad, positiv och kan arbeta både självständigt och i grupp. Dessutom är jag ivrig att lära mig och kan snabbt fånga nya koncept.

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill få praktisk erfarenhet av att arbeta inom IT-området, känna till svensk arbetskultur och lära mig av erfarenhetsgruppmedlemmar.
Kontakta Talang