Hej! Mitt namn är Romina Ghaderi och jag har LIA 1 under perioden: 2022-11-21 till 2023-02-24.  Jag är en glad och positiv person, som är blivande frontendutvecklare och tycker om att lösa problem. Jag har alltid haft ett intresse för programmering och utveckling, så jag är verkligen taggad på att lära mig mer under denna LIA period. Förutom att koda på fritiden, så brukar jag måla. Jag tycker om färg och form. Mitt mål med denna LIA är att kunna lära mig så mycket som möjligt. Jag vill utvecklas inom detta yrke genom att främst se hur andra jobbar och kunna lära mig utifrån det, men även själv fördjupa mina kunskaper inom detta ämnesområde. Min portfolio: https://github.com/romigh94. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/romina-ghaderi-8b6074232/

Vad jag önskar av min praktik

Skulle jättegärna vilja jobba inom frontend, för att fördjupa mina kunskaper. Förutom frontend så är jag väldigt intresserad av backend och design. Under min praktikperiod så önskar jag bli tilldelad arbetsuppgifter som är givande för min praktik. När jag har kört fast på någon uppgift, så vill jag gärna ha en handledare eller någon anställd jag kan fråga. Jag kan dock söka information själv, då jag anser att jag är självständig.
Kontakta Talang