Vid tidpunkten för LIA-period 1 (sept 2022-dec 2022) kommer jag ha genomfört följande kurser:                                                           Medarbetarkunskap och branschkunskap 10p (Väl Godkänd)Förnyelsebar energi energitekniker och energieffektivisering 25p (Väl Godkänd)Ellära för solenergiprojektörer 15p (Väl Godkänd) Solenergiteknik 1 45p (Väl Godkänd) Solenergiteknik 2 30pBygg- och installationsteknik för solenergianläggning 30pProjektering och projektledning 60pFastighetsekonomi och lönsamhet 20p   Mitt teknikintresse är stort och har så klart solpaneler på taket inklusive energilagring med auto off-gridfunktion. Mitt tidigare yrkesliv har gett mig stor erfarenhet och trygghet i att skapa och bibehålla kontakter. Samtidigt har jag haft både ledande roller men även roller där jag suttit som spindeln i nätet, mina excelkunskaper och mitt stora intresse för att lära mig nytt om både människor och teknik gör att jag är en tillgång för er. 🙂  

Vad jag önskar av min praktik

Min ambition för att hitta en LIA-plats är att hitta en plats där framtida solenergilösningar har stort fokus. Energilagring i kombination med smarta-hem-lösningar är nåt jag ser ett extra spännande område.På fritiden är jag med i ett projekt tillsammans med Krafthem där effekt aggregeras tillsammans med andra mindre energilager - detta för tillsammans kunna delta på frekvensmarknaden.
Kontakta Talang