Jag studerar Linux DevOps Engineering på Edugrade Yrkeshögskola. En viktig del av mina studier handlar om att tillämpa det jag har lärt mig i arbetslivet under LIA (Lärande i Arbete). Även fast LIA inte är planerad förrän november 2022, vill jag nå ut till er nu för att få en bättre förståelse av era behov. Just nu söker jag också ett deltidsarbete. Jag har flera års erfarenhet som IT-tekniker. Om ni är intresserade av LIA eller har behov av någon med min kompetens, är ni välkomna att kontakta mig. Med vänliga hälsningar! Raymond de Groat Mer om Linux DevOps kursen: https://edugrade.com/yh-utbildning/it/linux-devops-engineer-distans/ Mer om LIA: https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/larande-i-arbete-lia
Kontakta Talang