Jag är en engagerad, rtistisk, ansvarstagande, flexibel, dynamisk, hjälpsam, lojal, planerande, praktisk, rolig, rättvis, pålitlig, ordningsam,  övertygande och vänlig person. Jag ser fram emot att hitta den effektiva praktikplatsen som leder mig till rätt jobb. Jag hoppas att du blir den!  

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar : 1. å erfarenhet och färdighet paket som kommer att bygga mitt professionella varumärke. 2.Tillgång till mentorer som jag kan lära mig av. 3.Få praktisk erfarenhet som kan hjälpa mig att gå samman på den svenska arbetsmarknaden.
Kontakta Talang