Hello, Jag heter Preeti Dogra och jag söker LIA/ praktikplats som en Dotnet utvecklare eller Frontend Utvecklare från vecka 3 till vecka 23 - 2022. Jag har 11 års erfarenhet med IT, Energi och BPO företag i Indien och Storbritannien. Jag tog en paus på 6 år för att flytta till Sverige och fick mitt andra barn under den tiden. Förra året bestämde jag mig för att byta karriär och började en utbildning för .NET utvecklare på Campus Mölndal. Några av de ämnen som studerades under kursen är: ·       C#, MVC, OOP, SQL, Agil/ Scrum ·       React, HTML och CSS (har planerat at plugga Javascript för Examarbete) ·       Datalogi/ CI&CD (github actions, figma)   Jag har en passion för programmering. Jag är certifierad Scrummaster från ScrumAllaince och hade användat Agile metodik för implementering i den senaste projektet. Jag har arbetat som rekryterare för flera internationella kunder och förstår vad det innebär att arbeta i tätt samarbete med kunder. Jag är en strukturerad, äffarsdriven person, och tar ansvar för mig själv och mitt arbete. Jag arbetar mycket bra i grupper och tror på att ha en harmoni och samarbete med gruppmedlemmar och alla intressenter. Jag har också varit mentor för mina teammedlemmar och har väglett dem under hela sin karriär. Jag har jobbat med Internationella företag och kunder i Indien och Storbritanien. Min kommunikation och sociala kompetens är en tillgång i mina 11 års erfarenhet. Jag har goda engelska språkkunskaper och betygsätter mina svenska kunskaper som genomsnittliga.   I hope you have piqued your interest and look forward to a personal meeting.   With kind regards Preeti Dogra
Kontakta Talang