Hej! Mitt namn är Pontus Rahm och för närvarande studerar jag till arbetsmiljöingenjör och till våren ska vi ha praktik inom ramen för utbildningen. Kort om mig: Jag är 30 år och har varit yrkesverksam inom en rad olika områden och roller. Dels har jag som ombudsman arbetat mycket med organisationsutveckling, kommunikation samt drivit olika projekt inom organisationen. Därutöver har jag även varit skyddsombud, varpå mitt intresse för arbetsmiljö väcktes till liv. Tidigare har jag studerat miljövetenskap, något jag aldrig jobbat med då jag istället blev politiskt aktiv. Dessutom jobbade jag under en period med arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats, bristerna som fanns då var framförallt kommunikation och rutiner, varpå jag fick arbeta fram nya arbetsmetoder. Tidigare har jag gjort praktik på Länsstyrelsen och min upplevelse då var att jag sågs som en tillgång, för mina insatser fick jag ett vitsordsdokument. Min förhoppning är att jag ska kunna ses som en tillgång även denna gång. Avklarade kurser innan praktik är följande:  - Allmän arbetsmiljökunskap - Projektledning och kommunikation - Organisatorisk och social arbetsmiljö - Arbetsmiljö och säkerhet - Arbetsmiljöarbetets styrning Kursplanens syfte och mål för praktiken: ”Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller de delar som utbildningen tidigare behandlat genom ett verklighetsbaserat praktiskt lärande. Att den studerande får en förståelse för branschen och dess krav på den studerande i dennes framtida yrkesroll. Målet med kursen är att ge en god grund i arbetslivet, kunna orientera sig i olika arbetsfunktioner, kunna beskriva och praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt kritiskt granska och reflektera över inhämtade teoretiska kunskaper i förhållande till arbetslivet. LIA 1 ska lägga grunden till fortsatt yrkesmässig utveckling, få en förståelse för hur de teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken och under handledning delta i dagliga arbetsuppgifter på LIA-platsen.” Slutligen: Tack för att ni har läst min text. Om möjlighet till praktik inte finns hos er så tar jag tacksamt emot tips på andra möjliga praktikplatser, eller en generell återkoppling på hur jag kan förtydliga och förbättra denna text. Ni når mig på Pontus.rahm@outlook.com eller 0768097795 - utökad information om mig själv ges gärna, antingen i CV och personligt brev eller via intervju. Tack på förhand, Med vänliga hälsningar, Pontus Rahm. 
Kontakta Talang