Löneadministration definierar mig; variation och problemlösning. Med min långa och breda erfarenhet inom administration är jag en tillgång för företaget tillsammans med mina egenskaper; självgående, organiserad och ansvarstagande. Organiserad eftersom jag skapar struktur i mitt arbete. Genom ansvarstagande att ingen uppgift glöms bort och genom att jag är självgående ser jag till att uppgifter slutförs. Jag har jobbat med företagsspråket på engelska. Därmed kan jag både engelska och svenska flytande i tal och i skrift.
Kontakta Talang