Jag har alltid haft ett stort intresse och nyfikenhet av teknologi och sin utveckling särskilt inom industri och då jag tidigare har jobbat som en CNC operatör har jag bestämt att vidareutveckla mig och därför har jag vald att läsa på Stockholms Tekniska Institut till Automationsingenjör. Under min utbildning ska jag ut i praktik så att jag kan tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken på ett företag. Min praktikperiod är från vecka 16 till vecka 23.

Vad jag önskar av min praktik

Mitt mål är att få en LIA praktikplats som Automationsingenjör så att jag kan utveckla mina kunskaper och färdigheter. På sikt vill jag arbeta med olika projekt där jag också får möjlighet att vara med att utveckla system inom Automationsbranschen.
Kontakta Talang