Kommer från en elitsatsande idrottsbakgrund inom golf som har valt att skola om sig till fastighetsingenjör. Golfen har lagt en stark grund för att alltid fokusera och eftersträva bästa resultat. Det har även hjälpt mig hålla bra fokus mot dom uppsatta målen under olika typer av stressade situationen. När golfkarriären lades ner blev det inryck i lumpen för att sedan övergå till civila yrkeslivet. Där blev det drygt tio års erfarenhet inom inredningsbranschen i form av projektledning, montering, utbildning och servicejobb både Utomlands och i Sverige.

Vad jag önskar av min praktik

Ta del av så mycket praktisk kunskap som möjligt för att kunna få större förståelse av systemuppbyggnaden inom fastighethetsautomation i form av dimensionering och energioptimering för bästa inomhusklimat.
Kontakta Talang