Jag beskriver mig som en positiv person med stor intresse för utveckling inom mitt karriär. Jag har också  jobbat med annat än siffror såsom översättning och tolkning i Sverige. Med det menar jag att jag är en aktiv lyssnare och har alltid full förståelse för andra. Jag trivs att jobba i grupp med andra och är väldig ödmjuk. Jag är bra på att hantera kris situationer genom att försöka tillämpa mina tidigare erfarenheter och regelverket som finn på mitt arbetsplats.

Vad jag önskar av min praktik

Nu är jag på LIA2 och den sista delen av min utbildning. Jag vill mest jobba med bokslutsarbete och inkomstdeklarationer för olika typer av företag. Men som sagt jag är samarbetsvillig och kan tänka mig att göra andra grejer som är nyttiga för min framtid. Bokföring, Bankavstämningar, momsredovisning, Kundreskontran, BOKSLUT OCH DEKLRATIONER och minst några bolag där jag kan vara med hele processen.
Kontakta Talang