Jag kom till Sverige för ungefär 15 år sedan efter att ha studerat konst- och designhistoria och arbetat som databasingenjör i Tokyo. Sedan dess har jag varit en del av många olika projekt. Allt från enskilda projekt, som min egen designbutik, till projekt med stora företag. Alla har varit riktigt roliga, spännande och ovärderliga erfarenheter för mig. Givetvis också utmanande att genomföra i ett nytt land och på ett nytt språk. Förra året valde jag att gå vidare i min karriär mot UX-Design. Därför att jag vill arbeta inom ett område där jag kan utnyttja min erfarenhet och göra större nytta för samhället och människor - tjänster som är "nödvändiga för samhället", "fria från förställning" och "användarcentrerade". Jag tänkt att det är en stor chans att återgälda till svenska samhället som gav mig som invandrare mycket stöd. Jag har alltid varit bra på att komma på nya idéer och arbeta med abstrakta koncept, och genom att lära mig Design Thinking, olika metoder och visualisering som kartläggning känner jag glädjen av att kunna uttrycka mina idéer mer konkret.

Vad jag önskar av min praktik

Jag är bra på att arbeta proaktivt men skulle vilja lära mig mer om praktiska UX processer genom att arbeta med team och mentor.
Kontakta Talang