Hej. Jag studerar andra året på DevOps Engineer på chas academy. https://chasacademy.se/featured-content/devops/ Som en del av utbildningen så ska jag göra en så kallad LIA(Lärande i arbete) under perioden 14 november 2022 - 28 april 2023. Jag har tidigare pluggat webutveckling och spelutveckling. Jag har även jobbat fler år som backend webutvecklare. Jag undra om ni skulle kunna vara intresserade av att ha ett samtal med mig, om möjlighet att få göra LIA hos er. DevOps bygger kortfattat på principer som ska underlätta delar av utveckling av mjukvara genom automatisering och snabb feedback. Fungar väl med agile metoder vilket leder till att de ofta används tillsammans. Ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps finns fraserna. DevOps is characterized by key principles: shared ownership, workflow automation, and rapid feedback. However, the term is used in multiple contexts. At its most successful, DevOps is a combination of specific practices, culture change, and tools. Vill påpeka att LIA:an måste inte vara för arbetsrollen specifikt för DevOps. Det kan vara en IT relaterad roll som exemelvis systemutvecklare eller webutvecklare där några viktiga delar av DevOps används eller ska börja användas. Om något av detta låter intressant eller ni har frågor är det bara kontakta mig. Vill ni ha mer information som mitt CV eller info om LIA ifrån chas academy är det bara säga till så skickar jag det. Kontakta mig: Email: nicke.tor.86@gmail.com Mobil: 073 948 2001

Vad jag önskar av min praktik

Chas Academy bedriver utbildningarna UX-designer med kravkompetens, Devops, Fullstack webbutvecklare, Fullstack JavaScript, Fullstack .NET, Frontendutvecklare för webb o mobil, UX/UI-designer med frontendkompetens. LIA och Examensarbete – Information till handledare och arbetsgivare Chas Academys Devops-studenter kan bistå ert företag genom att arbeta som utvecklare under sin slutpraktik och under examensarbetet. Studenterna kan bidra med sin kompetens och med nya idéer och ni får möjlighet att dela med er av er kunskap och ge studenterna möjlighet att utvecklas. Lärande i arbete (LIA) och Examensarbete är de sista momenten på utbildningen innan de tar examen. Många företag använder LIA:n och examensarbetet som en smidig och kostnadsfri provanställning, som kan bli inkörsporten till en fortsättning på företaget. Ni på företaget väljer själva om den studerande ska göra LIA, examensarbete eller både och hos er. LIA LIA står för Lärande i arbete och är en viktig del av alla Chas Academys utbildningar. Varje studerande gör LIA på en arbetsplats under 24 veckor. Målet med LIA:n är att de studerande ska lära sig tillämpa det de lärt sig under utbildningen genom att arbeta praktiskt i sin yrkesroll under handledning. Efter LIA:n är den studerande direkt anställningsbar, och ska kunna ta ansvar för sin leverans och fungera i ett team på arbetsplatsen. Tänk på LIA:n som en visstidsanställning under handledning. Din praktikant behöver alltså en arbetsplats med nödvändig utrustning och programvara, samt arbetsuppgifter som ingår i yrket som utbildningen leder till. Datum för LIA-perioden För Devops löper praktikperioden från måndag vecka 46 till fredag vecka 17, alltså mellan 14 november 2022–27 april 2023 De studerandes kunskaper Våra utbildningar håller högt tempo. Chas Academy ingår i IT-konsultkoncernen Chas Visual Management och vi lär ut de kunskaper och arbetssätt vi själva kräver av våra nyanställda. Innan LIA har de studerande genomfört 60 veckors heltidsstudier, fördelat på följande teorikurser: DevOps Engineer IT Tech & Operations Linux /unix server samt Bash programmering Systemutveckling i Python Agila projektmetoder och projektledning Databasutveckling och lagring DevOps Fördjupningskurs inom systemutveckling och DevOps Windows server ● skapa automatiseringar i Python ● skriva enhetstester för Pythonkod ● förstå systemutvecklingsflödet ● dokumentera sitt arbete ● sätta upp infrastruktur ● sätta upp CI/CD-pipelines En effektiv rekryteringskanal 7 av 10 LIA-studerande får anställning på sin LIA-arbetsplats och blir snabbt uppskattade medarbetare i företaget. Vi hoppas att LIA-perioden kommer att bli lika värdefull för dig och ditt företag som för den studerande. Examensarbete Examensarbetet är ett självständigt uppdrag som den studerande gör åt företaget under 8 veckors sammanhängande heltidsstudier. Arbetet kan utföras enskilt eller två och två. Examensarbetet avslutas med en rapport och redovisning på skolan. Datum för examensarbetet För Devops löper perioden för Examensarbetet från måndag vecka 18 till fredag vecka 23, alltså mellan 1 maj–9 juni år 2023. Här följer svar på några av de vanligaste frågorna man brukar ha som LIA-handledare. Du är självklart varmt välkommen att höra av dig direkt till oss! Chas Academy bedriver utbildningarna UX-designer med kravkompetens, Devops, Fullstack webbutvecklare, Fullstack JavaScript, Fullstack .NET, Frontendutvecklare för webb o mobil, UX/UI-designer med frontendkompetens. Vad förväntas av mig som handledare? Att du ● sätter in LIA-praktikanten i arbetet och vad som förväntas ● är tillgänglig och bistår med handledning ● ser till att praktikanten får tillräckligt med stöd om du inte själv kan närvara som det var tänkt ● ger din praktikant chansen att lära känna företaget och företagets kultur ● lämnar ett omdöme (utifrån en bedömningsmatris) om den studerandes insats utifrån arbetsuppgifter och uppsatta mål. Omdömet fungerar som betygsunderlag. Bedömningen ska inte handla om skötsamhet eller personliga egenskaper. (Chas Academy ansvarar för att sätta betyg) - Det är vanligt att handledare och studerande tillsammans sätter upp en målbeskrivning för LIA:n utifrån kursplanen. Ska den studerande ha lön under LIA:n eller examensarbetet? Företaget förbinder sig inte att betala någon ersättning till den studerande. Eventuell ersättning för arbete, långa resor etc sker i samråd mellan företag och studerande och är helt upp till företaget. I de flesta fall har de studerande studiestöd under hela utbildningen, inklusive LIA och examensarbete. Vilka arbetstider gäller för den studerande? Under LIA:n följer praktikanten sin handledares arbetstider. Examensarbetet är uppdragsinriktat och läggs upp enligt överenskommelse mellan företaget och den studerande. Är den studerande försäkrad? Ja, via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under LIA och examensarbetet – både på arbetet och på väg till och från arbetsplatsen. Hur involverar sig skolan Chas Academy? När du bestämt dig för att ta emot en praktikant får du ett välkomstmail från skolan. Det innehåller - kontaktuppgifter till Chas Academy - kursplan för LIA och examensarbete beroende på vad som är aktuellt - LIA-avtal - dokumentation för LIA-omdöme och övrigt material Under LIA:n kommer någon från skolan att göra ett LIA-besök. Det genomförs i första hand på plats och bokas in i samarbete med den studerande. Är det inte möjligt att besöka företaget i lokalerna kan vi ta ett digitalt möte som alternativ. Under examensarbetet görs inget besök. I stället genomför de studerande en presentation på skolan. Det är Chas Academys ansvar att ta fram en fungerande lösning om något inte fungerar som det ska. Kontakta oss i så fall eller om du undrar något!
Kontakta Talang