Hej, mitt namn är Nicklas och jag är 21 år gammal. På min fritid tränar jag innebandy/gym, kollar på fotboll och spelar FIFA ibland, jag har även ett företag som jag jobbar på då och då som ett deltidsjobb, ser företaget främst som en process som kommer löna sig i framtiden. Mitt viktigaste mål i livet är att ha det riktigt kul och bra så ofta som det bara går, men jag har även mer konkreta mål som att ha ett bra jobb och att driva ett eget företag, entreprenörskap är något jag är väldigt intresserad av. Jag ser mig själv som trevlig, framåt och målmedveten, jag är inte den som pratar allra mest men inte den som pratar minst heller. Det har alltid varit otroligt viktigt för mig att alltid göra sitt bästa.

Vad jag önskar av min praktik

Efter avslutat utbildning om cirka 1 år så ska jag kunna göra bl a Inventeringar, materialinköp, kalkyler, anbud, mängberäkningar, tids-och resursplaneringar, leveransplaner och hantera flödet vid produktion, så det är ju inom dessa arbetsområden jag kan eller ska lära mig att kunna arbeta inom. Dock så finns det områden jag har mer intresse inom än andra. När det gäller arbetsuppgifter är jag väldigt nyfiken och flexibel, jag testar mer än gärna grejer jag inte gjort tidigare, dock så är det främst mot arbetsuppgifter inom inköp, logistik jag har mina största intressen, men finns det inslag av annat gör det absolut ingenting. Jag behöver såklart en del handledning, men mitt mål är såklart att få så lite hjälp som möjligt, framförallt att behöva mindre handledning ju längre in i LIAn jag kommer. I slutet av LIAn är förhoppningen att handledaren endast behöver agera bollplank. Jag har en flexibel LIA period vilket innebär att jag kan lägga den lite när jag vill, den skall dock vara på 12 veckor. Mitt önskemål är antingen att ha 12 veckor på sommaren, från 2022-05-30 till 2022-08-19. Det andra alternativet är att ha färre veckor någon gång på sommaren, exempelvis 6 stycken, och sedan resterande veckor fr.om cirka mitten av november 2022, till jul ungefär. Det är under dem perioderna jag har uppehåll mellan kurserna.
Kontakta Talang