Jag har ett stort intresse för ekonomifrågor och för hållbarhetsfrågor. Jag skulle vilja utveckla mina färdigheter i arbetet med inköp och med upphandling. Som person är jag positiv och social. Jag har ett stort engagemang i arbetet och är drivande i arbetet. Jag är ansvarsfull och ordningsam. Mitt mål är att få erfarenhet av arbete med inköp och upphandling för att utveckla mina färdigheter inom området.

Vad jag önskar av min praktik

Jag skulle vilja få praktiska kunskaper av arbetet med inköpsfrågor och av arbetet med upphandling i offentlig sektor.Skulle också vilja utveckla mina färdigheter i arbetet med kundordrar, med leverantörsfakturor och avtalshantering. Är också intresserad av att få utveckla mina färdigheter inom projektledning och att få insyn i arbetet med kvalitets och miljöledningssystem med koppling till ständiga förbättringar.Jag skulle vilja att en handledare som kan hjälpa mig med introduktionen i arbetet och som jag kan kontakta och som är tillgänglig vid ev. frågor.Bransch som jag är intresserad av : Livsmedelsbranschen med egna varumärken. Försäkringsbranschen eller Logistikbranschen. E-handelsföretag med koppling till tex livsmedel eller till dagligvaruhandel eller annat. Företag med kopplingar till hållbarhet eller till cirkulär ekonomi.
Kontakta Talang